ตำแหน่งงาน


บริษัท เอส.เค. เครื่องชั่ง จำกัด ต้องการเพื่อนร่วมงาน ที่ต้องการเติบโตไปกับเรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

แมสเซ็นเจอร์ (Messenger)

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 10,000 - 17,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ช่างทาสี

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 12,000 - 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

คนขับรถบรรทุก

อัตราที่รับ : 5 อัตรา

เงินเดือน : 12,000-25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ฝ่ายจัดซื้อ

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 12,000 - 17,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 30,000 - 45,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 30,000 - 45,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>