ตำแหน่งงาน


บริษัท เอส.เค. เครื่องชั่ง จำกัด ต้องการเพื่อนร่วมงาน ที่ต้องการเติบโตไปกับเรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 30,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

แมสเซ็นเจอร์ (Messenger)

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 10,000 - 17,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พนักงานขับรถบรรทุก

อัตราที่รับ : 2 อัตรา

เงินเดือน : 12,000-25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 30,000 - 35,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

พนักงานฝ่ายขาย (Sale)

อัตราที่รับ : 10 อัตรา

เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

วิศวกรออกแบบ

อัตราที่รับ : 2 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>