ตำแหน่งงาน


บริษัท เอส.เค. เครื่องชั่ง จำกัด ต้องการเพื่อนร่วมงาน ที่ต้องการเติบโตไปกับเรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ฝ่ายจัดซื้อ

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 30,000 - 45,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 30,000 - 45,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

วิศวกรโยธา

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

วิศวกรออกแบบ

อัตราที่รับ : 2 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ช่างไฟฟ้ากำลัง

อัตราที่รับ : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,000 - 25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>