เครื่องบรรจุ
เครื่องชั่งรถบรรทุก
เครื่องออโต้แพ็ค
เครื่องชั่งอ่านละเอียด
เครื่องชั่งวางพื้น
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก
โหลดเซลล์
อุปกรณ์อื่่นๆ
ซอฟต์แวร์

เครื่องผสมปุ๋ย 5 ถังชั่ง
เครื่องชั่งผสมปุ๋ย

เป็นลายไหลผ่าน เครื่องชั่งปุ๋ย 5 ถังชั่ง


เครื่องบรรจุแป้ง
เครื่องชั่งบรรจุแป้ง

เครื่องบรรจุแป้งที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องนี้ถือเป็นความสำเร็จของเราอีกก้าว

การทำงานที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ภายใต้สิทธิ์บัตรนวัตกรรมของบ.เอสเคเครื่องงชั่งเป็น บริษัทของคนไทย
เราไ้ด้พัตนาให้มีประสิทธิภาพที่ทัดเทียมเครื่องนำเข้าจากยุโรปในราคาที่ถูกว่า และจุดเด่นอยู่ที่การใชังานและการบรรจุแป้ง

เครื่องบรรจุน้ำตาล
เครื่องบรรจุน้ำตาล

เครื่องบรรจุน้ำตาล ขนาด1-5กิโลกรัม
มีความเร็วในการชั่งที่รวดเร็วและแม่นยำที่เที่ยงตรงสูงทนต่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง


 


เครื่องบรรจุข้าวสาร
เครื่่องบรรจุข้าวสาร

เครื่องบรรจุข้าว สาร ขนาด 50-100 กิโลกรัม 


เครื่่องบรรจุปูน
เครื่องบรรจุปูน

 

เครื่องบรรจุปูน เราได้ออกแบบมา เพื่อลดการฟุ้งกระจายของปูน ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ
เครื่องชั่งบรรจุแบบไหลผ่าน
เครื่องบรรจุไหลผ่าน

 

เครื่่องชั่งบรรจุไหลผ่าน

 
เครื่องบรรจุแบบไหลผ่านแบบต่อเนื่อง
เครื่องบรรจุไหลผ่านแบบต่อเนื่อง

เครื่องบรรจุแบบไหลผ่านต่อเนื่อง มีถังชั่ง2ถัง

เครื่องบรรจุวาล์วแบ็คแบบ1ถังชั่ง
ครื่องบรรจุวาล์วแบ็คแบบ1ถังชั่ง

เหมาะบรรจุวัตถุดิบที่เป็นผง

เครื่องบรรจุวาล์วแบ็คแบบ2ถังชั่ง
เครื่องบรรจุวาล์วแบ็คแบบ2ถังชั่ง

เหมาะบรรจุวัตถุดิบที่เป็นผง

เครื่องบรรจุจัมโบแบ็ค
เครื่องบรรจุจัมโบแบ็ค

เครื่องบรรจุ ใสุ่ถุงขนาด 1ตัน

เครื่่องชั่งรถบรรทุก แท่นปูนแบบฝังบ่อ
เครื่่องชั่งรถบรรทุก แท่นปูนแบบฝังบ่อ

ตัวแ่ท่นเครื่องชั่งเป็นปูน ติดตั้งแบบฝังบ่อ


เครื่่องชั่งรถบรรทุก แท่นลอยพื้นปูน
เครื่่องชั่งรถบรรทุกแท่นลอยพื้นปูน

ตัวแท่นเครื่องชั่งเป็นปูน ติดตั้งแบบลอยจากพื้น


เครื่่องชั่งรถบรรทุก แท่นเหล็กแบบฝังบ่อ
 เครื่่องชั่งรถบรรทุก แท่นเหล็กแบบฝังบ่อ

ตัวแท่นเครื่องชั่งเป็นเหล็ก ติดตั้งแบบฝันบ่อเครื่่องชั่งรถบรรทุก แท่นลอยพื้นเหล็ก
 เครื่่องชั่งรถบรรทุก แท่นลอยพื้นเหล็ก

เครืองชั่งรถบรรทุก แท่นเป็นพื้นเหล็ก ติดตั้งบนพื้นยกแท่นลอย


เครื่องบรรจุน้ำตาลอัตโนมัติ
เครื่องบรรจุน้ำตาลอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุอัตโนมัติที่มุ่งลดต้นทุนและเพิ่มอัตราการผลิต ทนต่อการทำงานอย่างต่อเนื่องโครงสร้างและเครื่องเป็น สแตนเลส

เครื่องบรรจุของเหลว
เครื่องบรรจุของเหลว

เครื่องบรรจุของเหลวที่ต้องการความละเอียดสูงขนาดบรรจุ 10 กรัม - 5,000 กรัม


เครื่องอ่านละเอียด EPS/PS Series
เครื่องอ่านละเอียด EPS/PS Series

พิกัด 120- 3000 กรัม ค่าอ่านละเอียด0.01-0.1กรัม


เครื่องอ่านละเอียด ACU AWM-b
เครื่องอ่านละเอียด ACU AWM-b

พิกัด 7.5-15 กิโลกรัม ค่าอ่านละเีอียด 0.5-1 กรัม


เครื่องอ่านละเอียด AND SK-WP
เครื่องอ่านละเอียด AND SK-WP

พิกัด 1-10 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 0.5-10 กรัม


เครื่องอ่านละเอียด JADEVER 3S Series
เครื่องอ่านละเอียด JADEVER 3S Series

กันน้ำได้ พิกัด 1.5-30 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 0.1-0.5 กรัม


เครื่องชั่งวางพื้น SK-B10
เครื่องชั่งวางพื้น SK-B10

หัวอ่านXK3118T4 ขนาดความกว้าง 500X650mm

รองรับน้ำสูงสุด 300 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 0.05และ 0.02 KG


เครื่องชั่งวางพื้น SK-B11
เครื่องชั่งวางพื้น SK-B11

หัวอ่าน TOLEDO ขนาดความกว้าง 400X500 mm

รองรับน้ำสูงสุด 150 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 0.005และ 0.02 KG


เครื่องชั่งวางพื้น SK-B13e
เครื่องชั่งวางพื้น SK-B13e

หัวอ่าน HIGHTWEIGH XK315A1GB-5 ขนาดความกว้าง 420X520mm
น้ำหนักพิกัด 300กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 10-100กรัม

เครื่องชั่งวางพื้น SK-B14
เครื่องชั่งวางพื้น SK-B14

ขนาดความกว้าง 390X781 mm พิกัด 150 กิโลกรัม

ค่าอ่านละเอียด 0.01-0.02 กิโลกรัม


เครื่องชั่งวางพื้น SK-B15
เครื่องชั่งวางพื้น SK-B15

หัวอ่าน Accura ขนาดแท่นชั่ง 700X700 mm พิกัด 700 กิโลกรัม

ค่าอ่านละเอียด 50 กรัม.


หัวอ่าน920i® Programmable HMI Indicator/Controller
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก AND_AD4401

หัวอ่านRice Lake’s 920i เป็นมากกว่าเครื่องอ่านน้ำหนัก สามารถตั้งโปรแกรมควบคุม

เป็นระบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของอุตสาหกรรมได้

เหมาะกับงานเครื่องชั่งบรรจุ


820i® Programmable Indicator/Controller
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก AND_AD4401

หัวอ่านRice Lake’s 820i เป็นมากกว่าเครื่องอ่านน้ำหนัก สามารถตั้งโปรแกรมควบคุม

เป็นระบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของอุตสาหกรรมได้

เหมาะกับงานเครื่องชั่งบรรจุ720i® Programmable Indicator/Controller
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก AND_AD4401

หัวอ่านRice Lake’s 720i สำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุก

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก AND_AD4401
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก AND_AD4401

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักยี่ห้อ AND รุ่น AD4401 ตัวเลขเป็น Fluoresent ตัวเลขสีฟ้าเรืองแสง

เหมาะกับงานเครื่องชั่งบรรจุ

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก TOLEDO_IND310-Digital
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก TOLEDO_IND310-Digital

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักยี่ห้อ TOLEDO รุ่น IND310-Digital เหมาะกับงานเครื่องชั่งบรรจุหัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก FLINTEC_FT11D(Digital)
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก FLINTEC_FT11D(Digital)

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักยี่ห้อ FLINTEC รุ่น FT11D(Digital) เหมาะกับงานเครื่องชั่งบรรจุ


หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก COMMANDOR_HP-05
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก COMMANDOR_HP-05

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักยี่ห้อ COMMANDOR รุ่น HP-05 หน้าจอ LCD Graphic with blacklight

พร้อมภาษาไทย-อังเกฤษ มี Memory บันทึกข้อมูลได้


หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก WEIGHTECH_A9 PRINT
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก WEIGHTECH_A9 PRINT

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักยี่ห้อ WEIGHTECH รุ่น A9 PRINT เหมาะกับงานเครื่องชั่งบรรจุุ


หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก RICELAKE_IQ355
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก RICELAKE_IQ355

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักยี่ห้อ RICELAKE รุ่น IQ355 เหมาะกับงานเครื่องชั่งบรรจุุ


หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก ACCURA-SB731
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก ACCURA-SB731

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักยี่ห้อ ACCURA รุ่น SB731 เหมาะกับงานเครื่องชั่งบรรจุุ


หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก HEIGHTWEIGHT_XK315A1GB
หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก HEIGHTWEIGHT_XK315A1GB

หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักยี่ห้อ HEIGHTWEIGHT รุ่น XK315A1GB เหมาะกับงานเครื่องชั่งบรรจุุ


โหลดเซล์ Flintec_Loadcell_PC2
โหลดเซล์ Flintec_Loadcell_PC2

Capacity (kg) : 20/150 Rate Output : 2+/-5 mV/V
Protection according DIN 40.050 : IP68

โหลดเซล์ Flintec_Loadcell_RC3D
โหลดเซล์ Flintec_Loadcell_RC3D

Capacity (kg) : 30/40/50 Rate Output : 200,000 counts
Protection according DIN 40.050 : IP68

โหลดเซล์ Flintec_Loadcell_RCI
โหลดเซล์ Flintec_Loadcell_RCI

Capacity (kg) : 250/400/600/400 Rate Output : 2 mV/V +/-0.1%
Protection according DIN 40.050 : IP68


โหลดเซล์ Power Cell
โหลดเซล์ Power Cell

MetlerToledo Model MTX

Capacity (t) : 30-50

โหลดเซล์ Weightech Loadcell
โหลดเซล์ Weightech Loadcell

Model SK-UH

Capacity (kg) : 20-50


เครื่องเย็บกระสอบกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องเย็บกระสอบ

ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลส


เครื่องตรวจจับโลหะ
เครื่องตรวจจับโลหะ

-เหมาะสำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ทั้งห่อหุ้มด้วยพาสติกและกระดาษ

-ความเร็วในการตรวจจับ 400 ถุง/นาที

-ตรวจสอบวัตถุได้ขนาด 0.5 ไมครอน

-มี Option เชื่อมต่อไปยังระบบ Rejectเครื่องลำเลียงสายพาน
 เครื่องลำเลียงสายพาน

-โครงสร้าง Stainless/Plastic(PP)

-น้ำหนักลำเลียง 120 - 200 กก.

-ขนาดถุง 900 x 1,000 x 408 มม.

-ความกว้างของสายพาน 400 มม.เครื่องชีลด์ปากถุง
 เครื่องชีลด์

เครื่องซีลด์ปากถุงแนวตั้ง

เครื่องซีลด์ปากถุงแนวนอน

เครื่องลำเลียงระบบร่องสายพาน
เครื่องคัดแยกกรวด

-สายพานลำเลียงรุปตัว Y หน้ากว้าง 400 ซม.

-ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร

-กำลังมอเตอร์ตั้งแต่ 1-3 แรงม้า

(สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้)เครื่องกักเก็บฝุ่นละออง
เครื่องกักเก็บฝุ่นละออง

-ระบบดูดถูกออกแบบมาเพื่อเก็บกัฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการผลิต

-การบรรจุสามารถเินท่อแยกตามจุดได้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องชั่งหมู
เครื่องห่อหุ้มด้วยพลาสติก

เครื่องชั่งแม่หมุพิกัด 100 - 300 กก.


โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก

โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก

โปรแกรมจัดการข้อมูลสำเร็จรูปสำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุก สามารถบันทึกสินค้าที่ชั่ง ชื่อเจ้าของสินค้า ลำดับเข้า ทะเบียนรถ วัน/เวลา น้ำหนักสุทธิ คิดราคาเป็นกิโลกรัมและตัน พิมพ์รายงาน การชั่งเข้า-ชั่งออก รหัสสินค้า รหัสลูกค้า แยกพิมพ์รายงานตามประเภทได้ทุกประเภท ทำงานบน window, ออกแบบและสร้างบัตรชั่ง ได้เอง, สร้างรายงานเพิ่มเติมได้เองไม่จำกัด, สามารถดูรายงาน บนจอภาพก่อนได้, กำหนดเงื่อนไขการคำนวณราคาได้, กำหนดเงื่อนไขน้ำหนัก และหักเงินได้, กำหนดตัวอักษรบนจอและเครื่องพิมพ์ได้เอง, กำหนดหมายเหตุของการบันทึกได้เอง, มี Versionที่เป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการส่งเสริมจาก BOI

โปรแกรมเครื่องผสมปุ๋ย 5 ถังชั่ง

โปรแกรมเครื่องผสมปุ๋ย 5 ถังชั่ง

โปรแกรมจัดการข้อมูลสำเร็จรูปสำหรับเครื่องผสมปุ๋ย 5 ถังชั่ง สามารถบันทึกน้ำหนักปุ๋ยที่ชั่ง ชื่อสูตรผสมของปุ๋ย ลำดับการชั่ง วัน/เวลา น้ำหนักของถังแต่ละถังชั่ง น้ำหนักรวมของถัง พิมพ์รายงาน การชั่งปุ๋ยในแต่ละสูตร รหัูสสูตรผสม รหัสลูกค้า แยกพิมพ์รายงานตามประเภทได้ทุกประเภท ทำงานบน window, ออกแบบและสร้างสูตรผสมปุ๋ยได้เอง, สร้างรายงานเพิ่มเติมได้เองไม่จำกัด, สามารถดูรายงาน บนจอภาพก่อนได้, กำหนดเงื่อนไขน้ำหนัก, กำหนดตัวอักษรบนจอและเครื่องพิมพ์ได้เอง, กำหนดหมายเหตุของการบันทึกได้เอง, มี Versionที่เป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการส่งเสริมจาก BOI

โปรแกรมออกใบเสร็จค่าขยะ

โปรแกรมออกใบเสร็จค่าขยะ

โปรแกรมจัดการข้อมูลสำเร็จรูปสำหรับการเก็บเงินค่าเก็บขยะ สามารถบันทึกการเก็บขยะ ชื่อลูกค้า พื้นที่ที่เก็บขยะ วันที่พิมพ์รายงาน จำนวนเงิน วันที่เก็บเงิน พิมพ์รายงาน การเก็บเงินค่าเก็บขยะ รหัูสพื้นที่ รหัสลูกค้า แยกพิมพ์รายงานตามประเภทได้ทุกประเภท ทำงานบน window, สร้างรายงานเพิ่มเติมได้เองไม่จำกัด, สามารถดูรายงาน บนจอภาพก่อนได้, กำหนดเงื่อนการเก็บเงิน, กำหนดตัวอักษรบนจอและเครื่องพิมพ์ได้เอง, กำหนดหมายเหตุของการบันทึกได้เอง, มี Versionที่เป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการส่งเสริมจาก BOI


โปรแกรมหน้าร้านขายหมู
โปรแกรมหน้าร้านขายหมู

โปรแกรมจัดการข้อมูลสำเร็จรูปสำหรับการชั่งน้ำหนักหมู สามารถบันทึกการชั่งน้ำหนักเนื้อหมู เครื่องในหมู ชื่อสินค้า ประเภทการชั่ง วันที่เวลาชั่งน้ำหนัก จำนวนเงิน ราคาสุทธิ ราคารวม การชำระเงิน พิมพ์รายงาน การชั่งนำ้หนักเนื้อหมู รหัูสสินค้าี่ แยกพิมพ์รายงานตามประเภทได้ทุกประเภท ทำงานบน window, สร้างรายงานเพิ่มเติมได้เองไม่จำกัด, สามารถดูรายงาน บนจอภาพก่อนได้, กำหนดเงื่อนการเก็บเงิน, กำหนดตัวอักษรบนจอและเครื่องพิมพ์ได้เอง, กำหนดหมายเหตุของการบันทึกได้เอง, มีVersionที่เป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
ี้
โปรแกรมReadBatch
โปรแกรมReadBatch

โปรแกรมจัดการข้อมูลสำเร็จรูปสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ สามารถบันทึกการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ ลำดับการชั่งวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบ เครื่องชั่งลำดับที่ วันที่เวลาชั่งน้ำหนัก น้ำหนักสะสม พิมพ์รายงาน การชั่งนำ้หนัก รหัูสาีวัตถุดิบ แยกพิมพ์รายงานตามประเภทได้ทุกประเภท ทำงานบน window, สร้างรายงานเพิ่มเติมได้เองไม่จำกัด, สามารถดูรายงาน บนจอภาพก่อนได้, กำหนดเงื่อนการเก็บเงิน, กำหนดตัวอักษรบนจอและเครื่องพิมพ์ได้เอง, กำหนดหมายเหตุของการบันทึกได้เอง, มีVersionที่เป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการส่งเสริมจาก BOI