เครื่องบรรจุน้ำตาล เครื่องบรรจุปุ๋ยเม็ด เครื่องบรรจุข้าวสาร เครื่องบรรจุเม็ดพลาสติก


เครื่องชั่งคอนตินิวดัม

เครื่องชั่งคอนตินิวดัม

ข้าวสาร
ข้าวเปลือก
น้ำตาล
ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร  ข้าวเปลือก  น้ำตาล 
เครื่องชั่งผสมและบรรจุ

เครื่องชั่งผสมและบรรจุ

ปุ๋ยเม็ด
ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยเม็ด 
เครื่องชั่งผสมและแบ่งบรรจุ

เครื่องชั่งผสมและแบ่งบรรจุ

ปุ๋ยเม็ด
เม็ดพลาสติก
ข้าวสาร
ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยเม็ด  เม็ดพลาสติก  ข้าวสาร 
เครื่องบรรจุ 2 ถังชั่ง (Net Weight)

เครื่องบรรจุ 2 ถังชั่ง (Net Weight)

แป้ง
น้ำตาล
ปูนซีเมนต์
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  น้ำตาล  ปูนซีเมนต์