เครื่องบรรจุน้ำ เครื่องบรรจุปุ๋ยน้ำ เครื่องบรรจุแชมพู


เครื่องบรรจุแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)

เครื่องบรรจุแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)

สีทาถนน
แป้ง
ปูนซีเมนต์
ประเภทวัตถุดิบ : สีทาถนน  แป้ง  ปูนซีเมนต์ 
เครื่องชั่งโมลาส

เครื่องชั่งโมลาส

โมลาส
ประเภทวัตถุดิบ : โมลาส 
เครื่องบรรจุของเหลว Net Weight In Line 1 หัวชั่ง

เครื่องบรรจุของเหลว Net Weight In Line 1 หัวชั่ง

กาวซีเมนต์
ประเภทวัตถุดิบ : กาวซีเมนต์