ประกาศ แจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน นาย ธนกร สอนสุข

26 มิถุนายน 2562
พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ตามที่ บริษัท เอส. เค. เครื่องชั่ง จำกัด ได้รับ นาย ธนกร สอนสุข เข้าทำงานกับบริษัทฯในตำแหน่งพนักงานขาย (Sale) นั้น

บัดนี้ นาย ธนกร สอนสุข ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานขายของบริษัท เอส. เค. เครื่องชั่ง จำกัด ตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

ทาง บริษัท เอส. เค. เครื่องชั่ง จำกัด จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทั้งสิ้นของ นาย ธนกร สอนสุข นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของ บริษัท เอส. เค. เครื่องชั่ง จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อให้ลูกค้าของทางบริษัทฯ รับทราบ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรม และหรือธุรกิจการค้าของ บริษัท เอส. เค. เครื่องชั่ง จำกัด และหากลูกค้าหรือบุคคลใด เคยได้รับความเสียหายจากบุคคลดังกล่าว สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

---------------------------------------------------------------

มือถือ : 097-9744295

line id : skscale

อีเมล์ : sk@skscale.com จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


ประกาศ ณ วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562


ลงชื่อ สุรพงศ์ เสถียรอินทร์

ประธานกรรมการ "บริษัท เอส. เค. เครื่องชั่ง จำกัด"

  • Tags: skscale , blacklist , แจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน