งานเทคอนกรีต เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย ขนาด 3 x 8 เมตร

31 ตุลาคม 2559
เครื่องชั่งรถบรรทุก

หน้างานพร้อมเทคอนกรีต

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย ขนาด 3 x 8 เมตร

ระบบงานเซฟตี้ 100% ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของลูกค้า