ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องชั่ง 3 x 18 เมตร แบบฝังบ่อคู่

09 พฤศจิกายน 2559

เทพื้นคอนกรีตเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ 3 x 18 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมรอเจ้าหน้าที่จากกองชั่ง ตวง วัด เข้าตรวจรับรอง

ทุกความต้องการของลูกค้าคืองานของเรา

ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจในมาตรฐานสินค้าและงานบริการของ "เอส.เค.เครื่องชั่ง"

เครื่องชั่งรถบรรทุก
เครื่องชั่งรถบรรทุก
เครื่องชั่งรถบรรทุก
เครื่องชั่งรถบรรทุก