Lets go !!!! เตรียมพร้อมส่งเครื่องชั่งล๊อตใหญ่

29 ตุลาคม 2559
เครื่องชั่งรถบรรทุก

ส่งแท่นชั่งรถบรรทุกที่ภาคอีสาน

- เครื่องชั่งแบบฝังบ่อ ขนาด 3 x 27 เมตร 2 เครื่อง

- เครื่องชั่งแบบแท่นลอยขนาด 3 x 18 เมตร 3 เครื่อง

เครื่องชั่งรถบรรทุก
เครื่องชั่งรถบรรทุก