โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ 2560

17 ธันวาคม 2559
โปรโมชั่นเครื่องชั่งรถบรรทุก

เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต

ขนาด 3 x 7 เมตร พิกัด 40 ตัน


ราคาเพียง 200,000 บาท


ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

* หมายเหตุ : ราคาไม่รวมฐานราก , สินค้ามีจำนวนจำกัด

เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต