ซ่อมเครื่องชั่ง 4 เครื่อง บริการภายใน 24 ชั่วโมง

31 ตุลาคม 2559
เครื่องชั่งรถบรรทุก

ลูกค้าแจ้งเสียเครื่องชั่ง 4 เครื่อง เย็นวันเสาร์ บริการภายใน 24 ชั่วโมง

วันอาทิตย์เราก็ทำงาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่องชั่งได้ตามปกติ

ทุกความต้องการของลูกค้าคืองานของเรา ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจในมาตรฐานสินค้าและงานบริการของ "เอส.เค.เครื่องชั่ง"

เครื่องชั่งรถบรรทุก
เครื่องชั่งรถบรรทุก