ขายเครื่องชั่งรถบรรทุกพื้นเหล็ก ขนาด 3 x 10 เมตร (มือสอง)

01 พฤศจิกายน 2559

ขายเครื่องชั่งรถบรรทุกพื้นเหล็ก ขนาด 3 x 10 เมตร (มือสอง) สภาพดี พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์และตรวจรับรองเครื่องชั่ง จากกองชั่งตวงวัด

เครื่องชั่งรถบรรทุก
เครื่องชั่งรถบรรทุก