เครื่องบรรจุแป้ง เครื่องบรรจุปูน เครื่องบรรจุนมผง


เครื่องชั่งผสมสูตรชนิดสินค้าหลายชนิด

เครื่องชั่งผสมสูตรชนิดสินค้าหลายชนิด

แป้ง
นมผง
น้ำตาล
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  นมผง  น้ำตาล 
เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 1 ถังชั่ง

เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 1 ถังชั่ง

แป้ง
ปูนซีเมนต์
แคลเซียม
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  ปูนซีเมนต์  แคลเซียม 
เครื่องบรรจุแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)

เครื่องบรรจุแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)

แป้ง
ปูนซีเมนต์
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  ปูนซีเมนต์ 
เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 2 หัวชั่ง (Gross Weight)

เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 2 หัวชั่ง (Gross Weight)

แป้ง
ปูนซีเมนต์
แคลเซียม
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  ปูนซีเมนต์  แคลเซียม