NP-7A

NP-7A

ความเร็วในการเย็บกระสอบ 250-300 กระสอบ/ชั่วโมง

ความเร็วรอบมอเตอร์ 1,700 + 200 (rpm.)

กระสอบบรรจุน้ำหนักสูงสุด 50 kg.

ความยาวของตะเข็บ 8.5 mm. (FIX)

ขนาดของเข็ม DNX1#25

มอเตอร์ขับ 90W, 50/60HZ

น้ำหนักตัวเครื่อง 6 kg.

กำลังไฟฟ้า 220V

ขอใบเสนอราคาสินค้า

- ท่านจะได้รับใบเสนอราคาตอบกลับภายในวันทำการ (จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00)