NP-3II

NP-3II

ความเร็วในการเย็บกระสอบ 6 - 7 กระสอบ/นาที

ความเร็วรอบมอเตอร์ 11,000 รอบ / นาที (rpm.)

กระสอบบรรจุน้ำหนักสูงสุด 100 kg.

ความยาวของตะเข็บ 8.5 mm.

ขนาดของเข็ม DNX1#25

มอเตอร์ขับ 90W, 50/60HZ

น้ำหนักตัวเครื่อง 6.4 kg. (รวมด้ายเย็บกระสอบ)

กำลังไฟฟ้า 220V

ขอใบเสนอราคาสินค้า

- ท่านจะได้รับใบเสนอราคาตอบกลับภายในวันทำการ (จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00)