SK-HP01

SK-HP01

ความเร็ว : สูงสุด 2,400 ถุง/ชั่วโมง, ขึ้นอยู่กับชนิด

น้ำหนัก : 5 - 80 ก.ก.

ขนาดถุง : ไม่เกิน 1,000 x 600 ม.ม. (ย. x ก.)

ขนาดของพาเลท : ไม่เกิน 1,500 x 1,200 ม.ม. (ย. x ก.)

ความสูงรวม : ไม่เกิน 2,400 ม.ม.

น้ำหนักรวม : ไม่เกิน 2,300 ก.ก.

จำนวนชั้นที่จัดเรียง : สูงสุดไม่เกิน 16 ชั้น

จำนวนโปรแกรม : 40

การหมุน : แบบพลิกหมุน

แรงดันลม : 6 บาร์ (คงที่), แห้ง และ สะอาด, ปราศจากน้ำมัน

อัตราลม : 25 ลบ.เมตร / ชั่วโมง

กำลังไฟฟ้า : 20 กิโลวัตต์

ขอใบเสนอราคาสินค้า

- ท่านจะได้รับใบเสนอราคาตอบกลับภายในวันทำการ (จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00)