เครื่องบรรจุแบบ 2 หัวชั่ง (Net Weight)

เครื่องบรรจุแบบ 2 หัวชั่ง (Net Weight)

แป้ง
ปูนซีเมนต์
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  ปูนซีเมนต์ 

เหมาะสำหรับสินค้าที่เป็นผง เช่น แป้ง,ปูนซีเมนต์,ปูนมอร์ตาร์ ฯลฯ

ขนาดบรรจุตั้งแต่ 25 - 100 กก. ถุงบรรจุที่ใช้แบบปากเปิด

ค่าอ่านละเอียด 10 กรัม

ค่าความแม่นยำ ± 50 - 100 กรัม

ความเร็วในการบรรจุ 6 ถุง/นาที หรือ 360 ถุง/ชั่วโมง

วัสดุที่ใช้ทำ สแตนเลสทั้งเครื่อง (ยกเว้นโครงสร้างเป็นเหล็กพ่นอย่างดี)

ใช้โหลดเซลล์ถังชั่งละ 3 ตัว รวม 6 ตัว/เครื่อง

มีระบบดูดอากาศออกจากถุง ทำให้สินค้าไม่ล้นถุง และถุงไม่ล้ม ผ่านการออกแบบจากทีมช่างวิศวกรที่เชี่ยวชาญงานโดยเฉพาะ

เครื่องรุ่นนี้ 2 ถังชั่ง ออกไลน์จักรเย็บ 1 ไลน์ เพื่อลดต้นทุนในการใช้แรงงาน ใช้แรงงาน 3 คน

มีระบบตรวจเช็คน้ำหนักอีกรอบของสินค้าแต่ละถุงที่บรรจุออกมาจะได้ น้ำหนักที่เที่ยงตรง ลดต้นทุน ลดการเกิดปัญหากับทางลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของทางบริษัท

ระบบ Controller เป็นแบบ PLC Control

ระบบ Pneumatic Control Smc Made in Japan

Indicator Made in Japan

Load Cell Made in Germany

* หรือตามความต้องการของลูกค้า

ขอใบเสนอราคาสินค้า

- ท่านจะได้รับใบเสนอราคาตอบกลับภายในวันทำการ (จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00)