เครื่องบรรจุประเภทเกล็ด เม็ด (ปุ๋ย,น้ำตาล,ข้าวสาร ฯลฯ)


1 2 3 4 5 6 Next
เครื่องบรรจุจัมโบ้ (Net Weight)

เครื่องบรรจุจัมโบ้ (Net Weight)

แป้ง
น้ำตาล
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  น้ำตาล 
เครื่องบรรจุแบบถังชั่ง

เครื่องบรรจุแบบถังชั่ง

น้ำตาล
ข้าวสาร
ปุ๋ยเม็ด
ประเภทวัตถุดิบ : น้ำตาล  ข้าวสาร  ปุ๋ยเม็ด 
เครื่องชั่งผสมสูตรปุ๋ย แบบทาวเวอร์มิกซ์

เครื่องชั่งผสมสูตรปุ๋ย แบบทาวเวอร์มิกซ์

ปุ๋ยเม็ด
ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยเม็ด 
เครื่องบรรจุปุ๋ย 1 - 2 หัวชั่ง (Net Weight)

เครื่องบรรจุปุ๋ย 1 - 2 หัวชั่ง (Net Weight)

ปุ๋ยผง
ปุ๋ยเม็ด
ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยผง  ปุ๋ยเม็ด