ประวัติ "บริษัท เอส.เค. เครื่องชั่ง จำกัด"

บริษัท เอส.เค. เครื่องชั่ง จำกัด

    บริษัท เอส. เค. เครื่องชั่ง จำกัด เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2546 โดยทางบริษัทฯ ประกอบกิจการด้านการผลิตออกแบบจัดจำหน่าย พร้อมทั้งติดตั้ง และให้บริการ ในด้าน เครื่องชั่งรถบรรทุก และ เครื่องชั่งบรรจุ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นงานสั่งทำ (Made to Order) ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า (Custom’s design) โดยเริ่มแรกบริษัทฯ ได้ทำการผลิต จำหน่ายและให้บริการด้านเครื่องชั่งรถบรรทุก มีทุนจดทะเบียนเบื้องต้น จำนวน 1 ล้านบาท มีสำนักงานซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจอยู่ในจังหวัดนครปฐมมีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ส่วนโรงงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับการผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

    ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท จนกระทั่งวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 ทางบริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นที่จังหวัดนครปฐม บนพื้นที่ 13 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ 8 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อขยายกำลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาคุณภาพและมาตรฐานตามที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมทั้งได้มีการปรับปรุง พัฒนา คิดค้น และ ทดลอง เพื่อผลิต เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งบรรจุ ที่มีความก้าวหน้า ทันยุคสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงเริ่มนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในหลายรายการ อาทิเช่น โหลดเซลล์ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ เป็นอุปกรณ์หลักหรือเป็นหัวใจของระบบเครื่องชั่ง รวมทั้งอุปกรณ์ที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมายต่อมาทางบริษัทฯได้ขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ 1) สาขาภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2548 และ 2) สาขาภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2550 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสูงสุดโดย บริษัท เอส. เค. เครื่องชั่ง จำกัด มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งมีผู้ที่มีประสบการณ์ด้านระบบ เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งบรรจุ ในสาขาต่างๆ มากกว่า 100 คน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว ฉับไว และทั่วถึง

วิสัยทัศน์

    บริษัท เอส. เค. เครื่องชั่ง จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาเครื่องจักรและการบริการ โดยยึดถือความต้องการของลูกค้า โดยเน้นความสะดวกในการซ่อมบำรุง และบริการที่ฉับไว ด้วยทีมงานที่มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม, ร่วมกันรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรที่จำหน่าย และ นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต

พันธกิจ

1. พัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พัฒนารูปแบบให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของสินค้าตามแต่ละประเภท

2. ประกอบเครื่องจักรให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาการซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งาน

3. พัฒนาคุณภาพของบุคลากรโดยการให้การอบรม เพิ่มความรู้ และวิสัยทัศน์

การประกอบธุรกิจ

    บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ออกแบบ จัดจำหน่าย และนำเข้าเครื่องจักรต่างๆ จากต่างประเทศ พร้อมทั้งติดตั้ง และให้บริการในด้าน เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งบรรจุ ฯลฯ โดยรูปแบบของการผลิตนั้น จะเป็นแบบลักษณะของงานสั่งทำ (Made to Order) ซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า และให้เหมาะสมกับการใช้งานในกลุ่มสินค้าตามแต่ละประเภทนั้นๆ โดยบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ทันสมัย สำหรับใช้ในการผลิต อาทิ เช่น เครื่องพับ, เครื่องตัด, CNC พลาสม่า, แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ ฯลฯ