1 2 3
เครื่องบรรจุจัมโบ้ (Net Weight)
 • แป้ง
 • น้ำตาล

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง น้ำตาล

เครื่องบรรจุแบบถังชั่ง
 • น้ำตาล
 • ข้าวสาร
 • ปุ๋ยเม็ด

ประเภทวัตถุดิบ : น้ำตาล ข้าวสาร ปุ๋ยเม็ด

เครื่องบรรจุปุ๋ย 1 - 2 หัวชั่ง (Net Weight)
 • ปุ๋ยผง
 • ปุ๋ยเม็ด

ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยผง ปุ๋ยเม็ด

เครื่องบรรจุแบบความเร็วสูง 4 – 8 หัวชั่ง
 • ข้าวสาร
 • ปุ๋ยเม็ด
 • เม็ดพลาสติก

ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร ปุ๋ยเม็ด เม็ดพลาสติก

เครื่องบรรจุจัมโบ้และชุดจ่ายพาเลท รุ่นพิเศษ
 • แป้ง
 • น้ำตาล
 • เม็ดพลาสติก
 • ปุ๋ยเม็ด

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง น้ำตาล เม็ดพลาสติก ปุ๋ยเม็ด

เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง แบบเหลี่ยม (Net Weight)
 • ข้าวสาร
 • น้ำตาล
 • ถั่ว
 • เม็ดพลาสติก

ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร น้ำตาล ถั่ว เม็ดพลาสติก

เครื่องบรรจุแบบหลุมตวง
 • ข้าวสาร
 • น้ำตาล
 • ถั่ว

ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร น้ำตาล ถั่ว