โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก


โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก

โปรแกรมจัดการข้อมูลสำเร็จรูป สำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุกสามารถบันทึกสินค้าที่ชั่ง ชื่อเจ้าของสินค้า ลำดับเข้า ทะเบียนรถ วัน/เวลา น้ำหนักสุทธิ คิดราคาเป็นกิโลกรัมและเป็นตัน พิมพ์รายงานการชั่งเข้า – ชั่งออก รหัสสินค้ารหัสลูกค้า แยกพิมพ์รายงานตามประเภทได้ทุกประเภท ทำงานบนระบบ Windows ออกแบบและสร้างบัตรชั่งได้เอง สามารถดูรายงานบนจอภาพได้ก่อนพิมพ์


ดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก V9 (32 bits) คลิกที่นี่ !!!

ดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก V9 (64 bits) คลิกที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด Source และคู่มือการใช้งานโปรแกรม Truck V9.0 คลิกที่นี่ !!!