โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก


โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก

โปรแกรมจัดการข้อมูลสำเร็จรูป สำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุกสามารถบันทึกสินค้าที่ชั่ง ชื่อเจ้าของสินค้า ลำดับเข้า ทะเบียนรถ วัน/เวลา น้ำหนักสุทธิ คิดราคาเป็นกิโลกรัมและเป็นตัน พิมพ์รายงานการชั่งเข้า – ชั่งออก รหัสสินค้ารหัสลูกค้า แยกพิมพ์รายงานตามประเภทได้ทุกประเภท ทำงานบนระบบ Windows ออกแบบและสร้างบัตรชั่งได้เอง สามารถดูรายงานบนจอภาพได้ก่อนพิมพ์


ดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก V9 (32 bits) คลิกที่นี่ !!!

ดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก V9 (64 bits) คลิกที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด Source (32 bits) และคู่มือการใช้งานโปรแกรม Truck V9.0 คลิกที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด Source (64 bits) และคู่มือการใช้งานโปรแกรม Truck V9.0 คลิกที่นี่ !!!

ดาวน์โหลดไฟล์เสริมรายงาน NonAmount คลิกที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด Driver Printer Epson310 คลิกที่นี่ !!!