โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก

โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก

โปรแกรมจัดการข้อมูลสำเร็จรูป สำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุกสามารถบันทึกสินค้าที่ชั่ง ชื่อเจ้าของสินค้า ลำดับเข้า ทะเบียนรถ วัน/เวลา น้ำหนักสุทธิ คิดราคาเป็นกิโลกรัมและเป็นตัน พิมพ์รายงานการชั่งเข้า – ชั่งออก รหัสสินค้ารหัสลูกค้า แยกพิมพ์รายงานตามประเภทได้ทุกประเภท ทำงานบนระบบ Windows ออกแบบและสร้างบัตรชั่งได้เอง สามารถดูรายงานบนจอภาพได้ก่อนพิมพ์


โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก (32 bits) โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก (64 bits) Source (32 bits) และคู่มือการใช้งาน Source (64 bits) และคู่มือการใช้งาน ไฟล์เสริมรายงาน NonAmount Driver Printer Epson310 Auto_Install