Truck Scale System and Signal Control

(ระบบชั่งน้ำหนักและควบคุมสัญญาณไฟ)

จำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก ทุกแบบ ทุกขนาด ยินดีให้คำปรึกษา บริการที่รวดเร็ว สินค้ารับประกันคุณภาพ ทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้าย ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง มาตรฐานสูง

เครื่องชั่งรถบรรทุก

Detail / รายละเอียด

1. Light Signal (Red,Green) / สัญญาณไฟ (แดง,เขียว)

2. P-Camera / กล้องวงจรปิด

3. Sensor / อุปกรณ์ตรวจจับ

4. Control Panel / ตู้อุปกรณ์ควบคุม

5. Port Switch / พอร์ตสวิทซ์

6. Computer Set / ชุดคอมพิวเตอร์

7. Indicator / หัวอ่าน

8. Remote Display / จอแสดงผล

9. Printer / เครื่องพิมพ์

ขนาดเครื่องชั่ง
Dimension
พิกัดสูงสุด
Maximum Capacity
ค่าอ่านละเอียด
Readability
จำนวนโหลดเซลล์
Quantity of Loadcell
2.40 x 4.50 M. (ม.) 10 Tons (ตัน) 2 - 5 Kg. (กก.) 4 Pcs. (ตัว)
2.80 x 6 M. (ม.) 20 Tons (ตัน) 2 - 5 Kg. (กก.) 4 Pcs. (ตัว)
3 x 6.5 M. (ม.)
3 x 7 M. (ม.)
30 - 50 Tons (ตัน) 2 - 5 Kg. (กก.) 4 Pcs. (ตัว)
3 x 8 M. (ม.)
3 x 9 M. (ม.)
40 - 60 Tons (ตัน) 5 Kg. (กก.) 4 - 6 Pcs. (ตัว)
3 x 18 M. (ม.)
3 x 30 M. (ม.)
60 - 500 Tons (ตัน) 5 - 10 Kg. (กก.) 6 - 12 Pcs. (ตัว)

โครงสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 3 x 7 เมตร


โครงสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 3 x 7 เมตร

1. เหล็กเมน ขนาด 400 x 200 mm.

2. เหล็กครอส 4 เส้น ขนาด 200 x 100 mm.

3. โหลดเซลล์ 4 ตัว

โครงสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 3 x 8 เมตร


โครงสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 3 x 8 เมตร

1. เหล็กเมน ขนาด 450 x 200 mm.

2. เหล็กครอส 5 เส้น ขนาด 200 x 150 mm.

3. โหลดเซลล์ 4 ตัว

โครงสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 3 x 9 เมตร


โครงสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 3 x 9 เมตร

1. เหล็กเมน ขนาด 500 x 200 mm.

2. เหล็กครอส 6 เส้น ขนาด 200 x 150 mm.

3. โหลดเซลล์ 4 ตัว

โครงสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 3 x 18 เมตร


โครงสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 3 x 18 เมตร

1. เหล็กเมน ขนาด 600 x 200 mm.

2. เหล็กครอส 10 เส้น ขนาด 200 x 200 mm.

3. โหลดเซลล์ 6 ตัว


close
รับสมัครงาน