บริการตรวจรับรองเครื่องชั่งทั่วประเทศ

บริการตรวจรับรองเครื่องชั่งทั่วประเทศ
บริการตรวจรับรองเครื่องชั่งทั่วประเทศ
บริการตรวจรับรองเครื่องชั่งทั่วประเทศ

การสอบเทียบเครื่องชั่ง

เรามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ให้บริการสอบเทียบเครื่องชั่งที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยผลการสอบเทียบที่มีความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานและระบบบริหารงานที่พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อกำหนดเครื่องชั่งต้องได้รับการรับรองการปฏิบัติตามข้อบังคับจากหน่วยงานที่ดูแลน้ำหนักและการชั่ง ตวง วัด ในระยะเวลาที่กำหนด (ปีละครั้ง หรือ 2 ปีครั้ง)

บริการตรวจรับรองเครื่องชั่งทั่วประเทศ
บริการตรวจรับรองเครื่องชั่งทั่วประเทศ
บริการตรวจรับรองเครื่องชั่งทั่วประเทศ

บริการตรวจรับรองเครื่องชั่งทั่วประเทศ

การใช้งานของเครื่องชั่งตามปกติและการออกใบรับรองใหม่ ดำเนินการโดยบริษัทที่ชำนาญด้านเครื่องชั่ง ให้บริการทดสอบมาตรฐาน จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง โดยหน่วยงานที่ดูแลน้ำหนักและการชั่ง ตวง วัด