เครื่องบรรจุของเหลวแบบลูกสูบ
  • น้ำปลา
  • แชมพู

ประเภทวัตถุดิบ : น้ำปลา แชมพู

เครื่องบรรจุของเหลวแบบ 4 หัวบรรจุ
  • ปุ๋ยน้ำ

ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยน้ำ

เครื่องบรรจุของเหลวแบบ 8 หัวบรรจุ
  • ปุ๋ยน้ำ

ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยน้ำ

เครื่องบรรจุของเหลวแบบโมโนปั๊ม
  • น้ำพริกเผา

ประเภทวัตถุดิบ : น้ำพริกเผา

เครื่องบรรจุแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)
  • สีทาถนน
  • แป้ง
  • ปูนซีเมนต์

ประเภทวัตถุดิบ : สีทาถนน แป้ง ปูนซีเมนต์

เครื่องชั่งโมลาส
  • โมลาส

ประเภทวัตถุดิบ : โมลาส

เครื่องบรรจุของเหลว Net Weight In Line 1 หัวชั่ง
  • กาวซีเมนต์

ประเภทวัตถุดิบ : กาวซีเมนต์