เครื่องบรรจุแป้ง เครื่องบรรจุปูน เครื่องบรรจุนมผง


1 2 3 4 Next
เครื่องบรรจุแบบ 2 หัวชั่ง (Net Weight)

เครื่องบรรจุแบบ 2 หัวชั่ง (Net Weight)

แป้ง
ปูนซีเมนต์
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  ปูนซีเมนต์ 
เครื่องบรรจุจัมโบ้ (Net Weight)

เครื่องบรรจุจัมโบ้ (Net Weight)

แป้ง
น้ำตาล
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  น้ำตาล 
เครื่องบรรจุปุ๋ย 1 - 2 หัวชั่ง (Net Weight)

เครื่องบรรจุปุ๋ย 1 - 2 หัวชั่ง (Net Weight)

ปุ๋ยผง
ปุ๋ยเม็ด
ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยผง  ปุ๋ยเม็ด 
เครื่องบรรจุจัมโบ้และชุดจ่ายพาเลท รุ่นพิเศษ

เครื่องบรรจุจัมโบ้และชุดจ่ายพาเลท รุ่นพิเศษ

แป้ง
น้ำตาล
เม็ดพลาสติก
ปุ๋ยเม็ด
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  น้ำตาล  เม็ดพลาสติก  ปุ๋ยเม็ด