1 2
เครื่องบรรจุแบบ 2 หัวชั่ง (Net Weight)
 • แป้ง
 • ปูนซีเมนต์

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง ปูนซีเมนต์

เครื่องบรรจุจัมโบ้ (Net Weight)
 • แป้ง
 • น้ำตาล

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง น้ำตาล

เครื่องบรรจุปุ๋ย 1 - 2 หัวชั่ง (Net Weight)
 • ปุ๋ยผง
 • ปุ๋ยเม็ด

ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยผง ปุ๋ยเม็ด

เครื่องบรรจุจัมโบ้และชุดจ่ายพาเลท รุ่นพิเศษ
 • แป้ง
 • น้ำตาล
 • เม็ดพลาสติก
 • ปุ๋ยเม็ด

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง น้ำตาล เม็ดพลาสติก ปุ๋ยเม็ด

เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 2 ถังชั่ง
 • แป้ง
 • ปูนซีเมนต์
 • แคลเซียม

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง ปูนซีเมนต์ แคลเซียม

เครื่องบรรจุแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)
 • สีทาถนน
 • แป้ง
 • ปูนซีเมนต์

ประเภทวัตถุดิบ : สีทาถนน แป้ง ปูนซีเมนต์

เครื่องบรรจุแบบออร์เกอร์
 • แป้ง
 • น้ำตาลไอซิ่ง

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง น้ำตาลไอซิ่ง

เครื่องบรรจุแบบออร์เกอร์ พร้อมชุด X-Lift
 • แป้ง
 • น้ำตาลไอซิ่ง

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง น้ำตาลไอซิ่ง