เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ ขนาด 3 x 27 เมตร

เครื่องชั่งแบบฝังบ่อ ขนาด 3 x 27 เมตร 2 เครื่อง เครื่องชั่งแบบแท่นลอยขนาด 3 x 18 เมตร 3 เครื่อง
เครื่องชั่งแบบฝังบ่อ ขนาด 3 x 27 เมตร 2 เครื่อง เครื่องชั่งแบบแท่นลอยขนาด 3 x 18 เมตร 3 เครื่อง
เครื่องชั่งแบบฝังบ่อ ขนาด 3 x 27 เมตร 2 เครื่อง เครื่องชั่งแบบแท่นลอยขนาด 3 x 18 เมตร 3 เครื่อง
เครื่องชั่งแบบฝังบ่อ ขนาด 3 x 27 เมตร 2 เครื่อง เครื่องชั่งแบบแท่นลอยขนาด 3 x 18 เมตร 3 เครื่อง
เครื่องชั่งแบบฝังบ่อ ขนาด 3 x 27 เมตร 2 เครื่อง เครื่องชั่งแบบแท่นลอยขนาด 3 x 18 เมตร 3 เครื่อง