ใบเสนอราคาเครื่องชั่งรถบรรทุก

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ขนาดเครื่องชั่งรถบรรทุก

* หมายเหตุ : กรณีที่ต้องการขนาดตามที่ลูกค้ากำหนดเอง ให้กรอกข้อมูลในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม

พิกัดเครื่องชั่งรถบรรทุก

* หมายเหตุ : กรุณาระบุพิกัดเป็นตัน

แบบเครื่องชั่งรถบรรทุก