เครื่องบรรจุแป้ง เครื่องบรรจุปูน เครื่องบรรจุนมผง


เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 2 ถังชั่ง

เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 2 ถังชั่ง

แป้ง
ปูนซีเมนต์
แคลเซียม
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  ปูนซีเมนต์  แคลเซียม 
เครื่องบรรจุแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)

เครื่องบรรจุแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)

สีทาถนน
แป้ง
ปูนซีเมนต์
ประเภทวัตถุดิบ : สีทาถนน  แป้ง  ปูนซีเมนต์ 
เครื่องบรรจุแบบออร์เกอร์

เครื่องบรรจุแบบออร์เกอร์

แป้ง
น้ำตาลไอซิ่ง
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  น้ำตาลไอซิ่ง 
เครื่องบรรจุแบบออร์เกอร์ พร้อมชุด X-Lift

เครื่องบรรจุแบบออร์เกอร์ พร้อมชุด X-Lift

แป้ง
น้ำตาลไอซิ่ง
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  น้ำตาลไอซิ่ง