1 2
เครื่องชั่งผสมสูตรชนิดสินค้าหลายชนิด
 • แป้ง
 • นมผง
 • น้ำตาล

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง นมผง น้ำตาล

เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 1 ถังชั่ง
 • แป้ง
 • ปูนซีเมนต์
 • แคลเซียม

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง ปูนซีเมนต์ แคลเซียม

เครื่องบรรจุแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)
 • แป้ง
 • ปูนซีเมนต์

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง ปูนซีเมนต์

เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 2 หัวชั่ง (Gross Weight)
 • แป้ง
 • ปูนซีเมนต์
 • แคลเซียม

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง ปูนซีเมนต์ แคลเซียม

เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)
 • แป้ง
 • ปูนซีเมนต์
 • แคลเซียม

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง ปูนซีเมนต์ แคลเซียม

เครื่องบรรจุ 2 ถังชั่ง (Net Weight)
 • แป้ง
 • น้ำตาล
 • ปูนซีเมนต์

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง น้ำตาล ปูนซีเมนต์

เครื่องบรรจุ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)
 • ผงอะลูมิเนียม

ประเภทวัตถุดิบ : ผงอะลูมิเนียม