1 2 3
เครื่องชั่งคอนตินิวดัม
 • ข้าวสาร
 • ข้าวเปลือก
 • น้ำตาล

ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร ข้าวเปลือก น้ำตาล

เครื่องชั่งผสมและบรรจุ
 • ปุ๋ยเม็ด

ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยเม็ด

เครื่องชั่งผสมและแบ่งบรรจุ
 • ปุ๋ยเม็ด
 • เม็ดพลาสติก
 • ข้าวสาร

ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยเม็ด เม็ดพลาสติก ข้าวสาร

เครื่องบรรจุ 2 ถังชั่ง (Net Weight)
 • แป้ง
 • น้ำตาล
 • ปูนซีเมนต์

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง น้ำตาล ปูนซีเมนต์

เครื่องชั่งผสมสูตร 50 กิโลกรัม
 • ปุ๋ยเม็ด

ประเภทวัตถุดิบ : ปุ๋ยเม็ด