เครื่องบรรจุน้ำตาล เครื่องบรรจุปุ๋ยเม็ด เครื่องบรรจุข้าวสาร เครื่องบรรจุเม็ดพลาสติก


เครื่องบรรจุแบบความเร็วสูง 4 – 8 หัวชั่ง

เครื่องบรรจุแบบความเร็วสูง 4 – 8 หัวชั่ง

ข้าวสาร
ปุ๋ยเม็ด
เม็ดพลาสติก
ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร  ปุ๋ยเม็ด  เม็ดพลาสติก 
เครื่องบรรจุจัมโบ้และชุดจ่ายพาเลท รุ่นพิเศษ

เครื่องบรรจุจัมโบ้และชุดจ่ายพาเลท รุ่นพิเศษ

แป้ง
น้ำตาล
เม็ดพลาสติก
ปุ๋ยเม็ด
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  น้ำตาล  เม็ดพลาสติก  ปุ๋ยเม็ด 
เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง แบบเหลี่ยม (Net Weight)

เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง แบบเหลี่ยม (Net Weight)

ข้าวสาร
น้ำตาล
ถั่ว
เม็ดพลาสติก
ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร  น้ำตาล  ถั่ว  เม็ดพลาสติก 
เครื่องบรรจุแบบหลุมตวง

เครื่องบรรจุแบบหลุมตวง

ข้าวสาร
น้ำตาล
ถั่ว
ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร  น้ำตาล  ถั่ว