1 2 3
เครื่องชั่งบรรจุและไหลผ่าน
 • ข้าวสาร
 • ข้าวเปลือก

ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร ข้าวเปลือก

เครื่องชั่งผสมสูตรชนิดสินค้าหลายชนิด
 • แป้ง
 • นมผง
 • น้ำตาล

ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง นมผง น้ำตาล

เครื่องบรรจุ 1 หัวชั่ง แบบกลม (Net Weight)
 • ข้าวสาร
 • น้ำตาล
 • ถั่ว
 • ข้าวโพด
 • เม็ดพลาสติก

ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร น้ำตาล ถั่ว ข้าวโพด เม็ดพลาสติก

เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง (Net Weight)
 • โซดาไฟ

ประเภทวัตถุดิบ : โซดาไฟ

เครื่องบรรจุ 1 หัวชั่ง (Net Weight)
 • ข้าวสาร
 • น้ำตาล
 • เม็ดพลาสติก

ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร น้ำตาล เม็ดพลาสติก

เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง (Net Weight)
 • ข้าวสาร
 • ข้าวเปลือก
 • ปุ๋ยเม็ด
 • เม็ดพลาสติก

ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร ข้าวเปลือก ปุ๋ยเม็ด เม็ดพลาสติก

เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง (Net Weight)
 • ข้าวสาร
 • น้ำตาล
 • ข้าวโพด
 • เม็ดพลาสติก

ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร น้ำตาล ข้าวโพด เม็ดพลาสติก

เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง (Net Weight)
 • ข้าวสาร
 • ปุ๋ยเม็ด
 • เม็ดพลาสติก

ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร ปุ๋ยเม็ด เม็ดพลาสติก