เครื่องบรรจุน้ำตาล เครื่องบรรจุปุ๋ยเม็ด เครื่องบรรจุข้าวสาร เครื่องบรรจุเม็ดพลาสติก


เครื่องบรรจุ 1 หัวชั่ง (Net Weight)

เครื่องบรรจุ 1 หัวชั่ง (Net Weight)

ข้าวสาร
น้ำตาล
เม็ดพลาสติก
ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร  น้ำตาล  เม็ดพลาสติก 
เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง (Net Weight)

เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง (Net Weight)

ข้าวสาร
ข้าวเปลือก
ปุ๋ยเม็ด
เม็ดพลาสติก
ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร  ข้าวเปลือก  ปุ๋ยเม็ด  เม็ดพลาสติก 
เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง (Net Weight)

เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง (Net Weight)

ข้าวสาร
น้ำตาล
ข้าวโพด
เม็ดพลาสติก
ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร  น้ำตาล  ข้าวโพด  เม็ดพลาสติก 
เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง (Net Weight)

เครื่องบรรจุ 2 หัวชั่ง (Net Weight)

ข้าวสาร
ปุ๋ยเม็ด
เม็ดพลาสติก
ประเภทวัตถุดิบ : ข้าวสาร  ปุ๋ยเม็ด  เม็ดพลาสติก