เครื่องบรรจุแป้ง เครื่องบรรจุปูน เครื่องบรรจุนมผง


เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)

เครื่องบรรจุวาล์วแบ็กแบบ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)

แป้ง
ปูนซีเมนต์
แคลเซียม
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  ปูนซีเมนต์  แคลเซียม 
เครื่องบรรจุ 2 ถังชั่ง (Net Weight)

เครื่องบรรจุ 2 ถังชั่ง (Net Weight)

แป้ง
น้ำตาล
ปูนซีเมนต์
ประเภทวัตถุดิบ : แป้ง  น้ำตาล  ปูนซีเมนต์ 
เครื่องบรรจุ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)

เครื่องบรรจุ 1 หัวชั่ง (Gross Weight)

ผงอะลูมิเนียม
ประเภทวัตถุดิบ : ผงอะลูมิเนียม